Oferta informacyjna - profil działalności  W zakres usług świadczonych przez nasza firmę wchodzą:   Projektowanie Instalacja Serwis Naprawa - systemów alarmowych SSWiN - systemów KD - systemów wizualizacji - systemów CCTV - systemów DSO i nagłośnienia - systemów SAP - drzwi i bram przeciwpożarowych                                                                                                     - klap oddymiających, świetlików i pasm świetlnych                                                                                                  - bram wjazdowych garażowych, bram ogrodzeniowych i szlabanów                                  - systemów wentylacji mechanicznych obiektów                                                                               - systemów detekcji tlenku węgla w garażach wielkogabarytowych                                            - serwis gaśnic, instalacji hydrantowych oraz tryskaczowych                                                                                      - naprawa i dostawa stolarki drzwiowej i okiennej Nasza wiedza techniczna oraz posiadane dokumenty kwalifikacyjne zapewniają Klientowi fachową oraz właściwą, zgodną z wymogami opiekę techniczną nad zarządzanymi obiektami, tym bardziej że mamy tak szeroki zakres działalności usługowej.                   Z   poważaniem Tomasz Rowiński
Kontakt: Tomasz Rowiński ul. Północna 11 62-005 Promnice Telefon:  533 827 350 e-mail: tomasz@protr.pl    
proTR - zaufaj najlepszym !